Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Mandátna zmluva - Angl.

Mandátna zmluva - Angl.

0,00 EUR

Obec Ipeľský Sokolec

PaeDr. Adriena Kolevová PhD.

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

537,60 EUR

IURA EDITION spo.s r.o.

Obec Ipeľský Sokolec

kúpna zmluva

Kupna zmluva Gazikova

5 000,00 EUR

Jana Gažíková

Obec Ipeľský Sokolec

kúpno-predajná zmluva

Kúpa olejov

64,00 EUR

Ozsvald Peter

Obec Ipeľský Sokolec

Z M L U V A o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo: 233/2013

III. tábor pri Ipli

1 000,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Ipeľský Sokolec

Zmluva č. 150-24-3745/2012

GKÚ Bratislava

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Obec Ipeľský Sokolec

Dodatok

Dodatok k zmluve Gazikova

0,00 EUR

Jana Gažíková

Obec Ipeľský Sokolec

dodatok č. 3

Dodatok č. 3 k Úver. zmluve č. 71730-2011

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Ipeľský Sokolec

Dohoda

Aktivačná činnosť

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Ipeľský Sokolec

zmluva o spolupráci

Zmluva ZŠ - Fresco

0,00 EUR

Fresco s.r.o.

Obec Ipeľský Sokolec

Zmluva Zlate stranky

Zmluva Zlate stranky

0,00 EUR

MEDIATEL spol. s r.o.

Obec Ipeľský Sokolec

Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb

Zmluva Web Aplik Geosense

0,00 EUR

Geosense SK s.r.o.

Obec Ipeľský Sokolec

Zámenná zmluva

Zamenna zmluva Gasparik

0,00 EUR

Obec Ipeľský Sokolec

Gasparik

Zmluva o revolvingovom úvere

VUB Revolving uver

0,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Ipeľský Sokolec

Zrnluva o poskytovani sluZieb - v oblasti IT spriva poditaEovej siete.

Sevenet-ipelsky-sokolec + dodatok

0,00 EUR

SEVENET s.r.o.

Obec Ipeľský Sokolec

dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 16/3/2009

Proj Ver_Osvetl Dodatok č.1 Elmont Sahy

0,00 EUR

ELMONT PLUS, spol. s r.o.

Obec Ipeľský Sokolec

Nájomná zmluva

Najomna zmluva Agroland Pozemky-cesty

0,00 EUR

Obec Ipeľský Sokolec

Agroland Ipel, s.r.o.

Dohoda č. 12/$52/2014/SR UPSVaR LV - Ip.Sokolec

Dohoda č. 12/$52/2014/SR UPSVaR LV - Ip.Sokolec

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Ipeľský Sokolec

Zmluva o poskyt. ver. služ.

Zmluva o poskyt. ver. služ.

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Ipeľský Sokolec

Zmluva o posk. služieb

Zmluva o posk. služby

0,00 EUR

Beata Volšíková

Obec Ipeľský Sokolec

Zmluva o externom manažmente

Zmluva o externom manažmente

0,00 EUR

Beata Volšíková

Obec Ipeľský Sokolec

Zmluva o Lízingu Hnutelných vecí

Škoda Octavia Lízing

0,00 EUR

VÚB Leasing, a.s.

Obec Ipeľský Sokolec

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ZaMED najomná zmluva

0,00 EUR

Obec Ipeľský Sokolec

ZaMED, s.r.o.

zmluva č. 150-24-3745/2012

GKÚ Bratislava

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Obec Ipeľský Sokolec

dodatok

Gasparik K a A

0,00 EUR

Obec Ipeľský Sokolec

Gasparik

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: