Navigácia

Obsah

 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

 

Funkcie obecného úradu:

  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecnej rady a obecného zastupiteľstva
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

 

Adresa:
Obec Ipeľský Sokolec, 119
935 75 Ipeľský Sokolec

Fax: 00421 (0) 36/778 72 24

Telefón:
00421 (0) 36/778 72 22
00421 (0) 36/778 72 04

E-mail: obecsokolec@gmail.com, ipsokolec@gmail.com

GPS: 48°01′03″S 18°48′21″V

Fakturačné údaje:     Kód obce: 502375     IČO: 00307092     DIČ: 2021020683

 

Deň Úradné hodiny
Pondelok: 07:30 - 12:00     13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00     13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00     13:00 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00