Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Ipeľský Sokolec
Obec
Ipeľský Sokolec
Ipolyszakállos
Község

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II”

  Tento projekt je realizovaný podporou :

 

                                                                                                                   

 

ll

Poskytovateľ:Realizátor: Metodicko-pedagogické centrum -(MPC)

Príjímateľ/Zriaďovateľ: Obec Ipeľský Sokolec

Miesto realizácie : Základná škola Ipeľský Sokolec

 

Názov : Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II”

 

Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie finančnej podpory pre Školu z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a vymedzenie zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán podieľajúcich sa na implementácii projektových aktivít v rámci Projektu.

Zriaďovateľ je povinný použiť finančné prostriedky poskytnuté zo strany MPC na refundovanie ceny práce PA, AU a členov Inkluzívneho tímu v celom rozsahu a výlučne len na účel definovaný Zmluvou o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II”.