Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Ipeľský Sokolec
Obec
Ipeľský Sokolec
Ipolyszakállos
Község

Vzdelávaj sa aby si mohol podn, podnikaj aby si sa rozvíjal.

Projekt:
„Vzdelávaj sa, aby si mohol podnikať.
Podnikaj, aby si sa rozvíjal. 
Školenia pre začínajúcich podnikateľov.“ 

HUSK1101/1.2.6./0326

Obec Ipeľský Sokolec v spolupráci s VIN KFT organizuje bezplatné školenie v oblasti rozvoja podnikania a turizmu pre obyvateľov Slovensko -maďarskej pohraničnej oblasti.

Podporou Európskej únie na realizáciou projektu HUSK/1101/1.2.6./0326 poskytnutý finančný príspevok vo výške 234 907,70 EUR umožní zúčastniť sa na bezplatnom školení pre záujemcov z Nitrianskeho kraja.

Cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávacích materiálov a pilotného vzdelávacieho procesu v oblasti služieb, turistiky a v hospodárstve, v oblasti podnikateľských aktivít poskytnúť možnosť rozvíjať sa, hlavne pre znevýhodnené skupiny obyvateľov, pre dlhodobo nezamestnaných, žien na materskej dovolenke, absolventom.

Poiplie je z hľadiska spoločenského a hospodárskeho zaostalý región a v oboch štátoch je v tomto regióne vysoké percento nezamestnanosti. Cieľom projektu je, tento stav zmeniť a napomôcť k zlepšeniu situácie.

Preto Vin Kft- nezisková organizácia na podporu vidieka- v spolupráci s obcou Ipeľský Sokolec - vypracovala projekt, ktorý poskytne možnosť bezplatného vzdelávania sa pre 45 osôb v oblasti rozvoja podnikania a turizmu. Súčasťou školenia je aj kurz maďarského jazyka na Slovensku a naopak. Kurz slovenského jazyka v Maďarsku.

Na záver projektu sa účastníci zúčastnia na 3 dňovej študijnej cesty.

 

A Vállalkozásfejlesztési képzés oktatott moduljai: 
Vzdelávacie moduly rozvoja podnikania:

 

p.č. Názov modulu Počet hodín
1. Vállalkozások alapítása Szlovákiában
Založenie podnikania na Slovensku
8
2. Vállalkozások alapítása Magyarországon
Založenie podnikania v Maďarsku
8
3. Vállalkozások működésének jogi környezete Szlovákiában
Právne podklady fungovania podnikania na Slovensku
16
4. Vállalkozások működésének jogi környezete Magyarországon
Právne podklady fungovania podnikania v Maďarsku
16
5. Vállalkozások működésének pénzügyi-gazdasági környezete Szlovákiában
Finančné a hospodárske podklady fungovania podnikania na Slovensku
8
6. Vállalkozások működésének pénzügyi-gazdasági környezete Magyarországon
Finančné a hospodárske fungovanie podnikania v Maďarsku
8
7. Üzleti terv készítés
Vypracovanie podnikateľského plánu
16
8. Forrás allokáció
Alokácia zdrojov
8
9. Piac felmérés
Výskum trhu
8
10. Marketing
Marketing
8
11. Management
Manažment
16
12. Európai Uniós ismeretek
Poznatky, skúsenosti z EU
8
13. Programozási ismeretek
Programovacie poznatky
8
14. Pályázatfigyelés és pályázatkészítés
Sledovanie a vypracovanie projektov
8
15. Projekt alapismeretek - PCM módszertan
Základne vedomosti písania projektu - PCM metodika
8
16. Projekt tervezés
Návrh projektu
16
17. Projektek megvalósítása
Realizácia projektu
16
18. Projektek lezárása és értékelése
Záver projetu a vyhodnotenie
8
19. Projekt esettanulmány
Prípadová štúdia projektu
16
  Összesen / Spolu: 208

 

A Turisztikai képzési képzés oktatott moduljai:
Vzdelávací modul turistického vzdelávania:

 

p.č. Názov modulu Počet hodín
1. Bevezetés a turizmusba
Úvod do turizmu
54
2. Kommunikáció a turizmusban
Komunikácia v turizme
30
3. Gazdasági és pénzügyi alapismeretek
Základy hospodárstva a financií
34
4. Turizmus marketing
Turistický marketing
24
5. Vendéglátási és értékesítési ismeretek - 48
6. Idegenforgalmi földrajz
Cudzinecký turizmus zemepis
30
7. Irányított szakmai gyakorlat
Riadená odborná prax
80
  A képzés összes óraszáma: / Počet hodín vzdelávania spolu: 300

 

A nyelvi képzés keretében alapszintű Magyar és Szlovák nyelvtanfolyamok kerülnek megszervezésre 10 -12 fős csoportbontásos oktatással.

V rámci jazykového vzdelávania sa zorganizujú kurzy základov slovenského a maďarského jazyka pre 10-12 ľudí.

p.č. Názov modulu Počet hodín
1. Szlovák nyelvtanfolyam Magyarországon
Slovenský jazykový kurz v MR
120
2. Magyar nyelvtanfolyam Szlovákiában
Maďarský jazyokvý kurz v SR
120