Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Ipeľský Sokolec
Obec
Ipeľský Sokolec
Ipolyszakállos
Község

NP- Komunitné služby v meste s prítomnosťou MRK – II. fáza

OZNÁMENIE

 

Poskytovateľ sociálnej služby v KC/NDC/NSSDR (ďalej len „Poskytovateľ služby“): 

Obec Ipeľský Sokolec

Vyhlásenie o začatí výkonu KC/NDC/NSSDR
v rámci Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza

Poskytovateľ služby Obec Ipeľský Sokolec  týmto vyhlasujem, že začínam výkon KC/NDC/NSSDR  v rámci Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza 

Komunitné centrum Ipeľský Sokolec, 

Ipeľský Sokolec č. 341, 935 75 Ipeľský Sokolec

od  1. júla 2022.

 

 

Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza

 

Hlavný cieľ projektu je vytvorenie priestoru a podmienok pre poskyt. kom. služieb pre príslušníkov MRK a iných soc. vylúčených a znevýhodnených občanov prostredníctvom vytvorenia objektu sociálnej infraštruktúry v obci Ipeľský Sokolec.

 

 

 

 

LOGO EU   logo OPLZ

 

 

Zamestnanci Komunitného centra:

odborný garant-:Mgr. Zlatica Tučeková

asistent odborného pracovníka: Ing. Darina Bíró

kontakt:  0917 436 035

 

Otváracia doba

PO-PIA : 7:00 -12:00 12:30-15:00