Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.09.2023

dodatok č.2 k zmluve o kontokorentnom úvere č.1019/2021/UZ

č.2-

25 000,00 EUR

VUB a.s.

Obec Ipeľský Sokolec

04.09.2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

č.23-110-00383

1 000,00 EUR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Ipeľský Sokolec

04.09.2023

zmluva o vzájomnej spolupráci v

2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_154

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania

Obec Ipeľský Sokolec

04.09.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

1428/2023/OSČ

5 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Ipeľský Sokolec

22.08.2023

Zmluva o poskytnutí NFP

IROP-Z302091DCY1-91-108

18 200,00 EUR

Ministerstvi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Ipeľský Sokolec

10.08.2023

Zmluva o spolupráci- digitálny žiak

..

Neuvedené

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Obec Ipeľský Sokolec

01.08.2023

Zmluva o poskytnutí služby- vypracovanie energetického certifikátu budovy

č.1/zps

350,00 EUR

Ing. Tímea Pálfy - Pálfy Projekt

Obec Ipeľský Sokolec

01.08.2023

mandátna zmluva

MZ

3 650,00 EUR

Ing. Martin Kosák -Kosi Stav

Obec Ipeľský Sokolec

19.07.2023

zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti, zberu, odvozu a spracovanie zmesového komunálneho odpadu

zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovan

0,00 EUR

KOSIT WEST s. r. o.

Obec Ipeľský Sokolec

10.07.2023

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

07/2023

Neuvedené

Natur-Pack, a.s.

Obec Ipeľský Sokolec

10.07.2023

dodatok č. 2

2/2023

0,00 EUR

Úrad Vlády SR

Obec Ipeľský Sokolec

05.06.2023

Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak

/2023

Neuvedené

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Obec Ipeľský Sokolec

02.06.2023

Zmluva o komplexnom nakladaní s odpadmi

ZM-KW-OD-23-0026

Neuvedené

KOSIT WEST s. r. o.

Obec Ipeľský Sokolec

10.05.2023

dodatok č. 1

dodatok č.1/2023

Neuvedené

MIKONA plus, s.r.o.

Obec Ipeľský Sokolec

26.04.2023

dodatok

Ddodatok č.1

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Ipeľský Sokolec

26.04.2023

zmluva o dielo č.2

zmluva o dielo č. 2

1 000,00 EUR

INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Ipeľský Sokolec

14.04.2023

Zmluva o dielo

zmluva o dielo č. 3

500,00 EUR

SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Ipeľský Sokolec

12.04.2023

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou MOS obci

Dohoda č.:23/15/054/166

0,00 EUR

Obec Ipeľský Sokolec

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

07.04.2023

dodatok č.1 k zmluve o dielo č.2

dodatok č.1

Neuvedené

INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Ipeľský Sokolec

28.03.2023

Zmluvy o poskytnutí audítorských služieb

1-A

1 500,00 EUR

Ing. Dagmar Horáková

Obec Ipeľský Sokolec

24.03.2023

dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci NP

dohoda č. 23-15-054-85

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Ipeľský Sokolec

10.03.2023

zmluva o bežnom účte

B-3

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Ipeľský Sokolec

10.03.2023

Zmluva o bežnom účte

B-2

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Ipeľský Sokolec

10.03.2023

Zmluva o bežnom účte

B-1

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Ipeľský Sokolec

23.02.2023

dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci NP

dohoda č. 23/15/054/53

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Ipeľský Sokolec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: