Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Ipeľský Sokolec
Obec
Ipeľský Sokolec
Ipolyszakállos
Község

Kamerový systém v obci Ipeľský Sokolec

Kamerový systém obce Ipeľský Sokolec

 

Cieľ projektu :je vybudovanie kvalitného kamerového systému a tým posilniť dozor nad verejným poriadkom, dopravnou situáciou v obci, ktorý vychádza z požiadavky zefektívnenia bezpečnosti a ochrany, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov obce, ale aj majetku obecných a štátnych inštitúcií, podnikateľských inštitúcií a tiež dosiahnuť zvýšenie ochrany pamiatok obce a pod.. Propagácia kamerového systému bude aktívne vplývať  na vedomie občanov a návštevníkov obce, aby sa nedopúšťali konania v rozpore so zákonom a aby zároveň vedeli, že sp aj so svojim majetkom chránení pred nezákonným konaním iných.

 

 

Stručný popis realizácie projektu

 

Obec Ipeľský Sokolec IČO 00307092, v zastúpení starostom obce Mgr. Arnoldom Ozsvaldom, ako prijímateľ dotácie z Ministerstva vnútra SR v oblasti prevencie kriminality pre projekt „Kamerový systém v obci Ipeľský Sokolec“  realizovala projekt v roku 2018 podľa schváleného rozpočtu.

Nainštalovali sa 4 kamery na stĺpy, videorekordér, natiahol sa optický kábel, optický box, adaptér,  prepojovací kábel, napájací kábel,  montáž káblových rozvodov a kamier, elektroinštalačný materiál, montážny materiál, príslušenstvo a nastavenie. Vykonali sa práce uvedené v preberacom protokole.

 

 

Spôsob označenia :

 

Priestor je monitorovaný kamerovým systémom so záznamom.

 

 

Prevádzkovateľ: OBEC Ipeľský Sokolec

Zodpovedná osoba : itaksro@gmail.com

Informácie: www.ipelsky-sokolec.sk