Navigácia

Obsah

Oznámenie verejnosti

Typ: ostatné
Oznámenie verejnosti

Obec Ipeľský Sokolec oznamuje začatie konania vo veci výrubu stromov,vydané podč.j. 675/2014-Ip.Sokolec zo dňa 3.11.2014 pre Stanislava Kubuša, bytom Nitra, Výstavná 5. Jedná sa o výrub 2 ks ihličnanov na pozemku KN C parc.č. 313/1 v k.ú. Ipeľský Sokolec.

Lehotna na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82, ods. 3, zák.č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, sa určuje do 18.11.2014.


Vytvorené: 26. 10. 2016
Posledná aktualizácia: 26. 10. 2016 22:05
Autor: