Navigácia

Obsah

            Logo - Interreg                   logo rdv

 

Kód projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/227

Názov projektu: Spolupráca medzi obcami Kóspallag a Ipeľský Sokolec

acronym: COOPOFVILLAGES

 

Spoločný projekt predstavuje spoluprácu obce Kóspallag a Ipeľský Sokolec. Zmluvu o partnerskej spolupráci podpísali v roku 2016, ale doterajšia spolupráca nebola príliš aktívna. Partnerské obce by to chceli zmeniť, a v rámci tohto projektu by chceli zrealizovať viac spoločných aktivít a podujatí. 

Kóspallag je členom organizácie Szobi Kistérség, Ipeľský Sokolec sa nachádza v oblasti stredného Poiplia. V obidvoch obciach nárast počtu remeselníkov, malovýrobcov a prvovýrobcov ukazuje silnú tendenciu, a z toho dôvodu jedna časť aktivít je zameraná na spoločnú prácu, odbornú konferenciu a na spoločné vydanie brožúry.  V Kóspallagu sa pripravuje vydanie brožúry z oblasti pomológie o miestnych odrodách. V Ipeľskom Sokolci bude vydaná brožúra obsahujúca recepty starých tradicionálnych jedál. Tieto vydania slúžia na rozšírenie znalostí občanov pohraničnej oblasti. V Kóspallagu sa realizuje deň ovocinárov, kde sa zúčastnia výrobcovia dvoch regiónov, a medzi témy sú nielen metódy pestovania ovocí, ale aj metódy spracovania, nevynechajúc liečivé rastliny, ich spracovanie spolu s ukážkami výrobkov. Cieľom podujatia je výmena skúseností a snaha o vytvorenia regionálnej značky.

Ďalšia spolupráca v rámci projektu bude detský tábor, kde žiaci dvoch obcí sa budú aktivovať cez týždeň v rámci prázdnin v Ipeľskom Sokolci.

V obidvoch obciach sa realizujú kultúrne podujatia, kde sa zúčastňuje obyvateľstvo regiónu. Podujatie v Kóspallagu sa napojí na sústavu podujatí Ipolyfesztu. Športové podujatie sa realizuje tiež v Kóspallagu.

Projekt sa ukončí na záverečnej konferencii poslancov oboch samospráv, v rámci odbornej diskusie.

S aktivitami projektu sa výrazne sa zvyšuje úroveň spolupráce dvoch obcí ktorú by chceli v budúcnosti udržať a aj rozšíriť.

slogan

www.skhu.eu                                                                                                      https://rdvegtc-spf.eu/

 

 

 

                          IIp.Sokolec erb                                 logo Kospallag              

 

Projekt kódszáma: SKHU/WETA/1901/4.1/227

Projekt címe: Kóspallag és Ipolyszakállos együttműködése

acronym: COOPOFVILLAGES

Kóspallag és Ipolyszakállos községek együttműködését mutatja be közös pályázatuk. Testvértelepülési szerződésüket még 2016-ban kötötték meg, de az eddigi együttműködés nem mondható aktívnak. Ezen szeretne változtatni a két település, így a projekt keretében több közös aktivitást, rendezvényt terveztek megvalósítani.

Kóspallag a Szobi Kistérség tagja, Ipolyszakállos pedig a középső Ipoly menti régióban fekszik. Mindkét községben erős tendenciát mutat a kézművesek és kistermelők és őstermelők számának növekedése, így az aktivitások egyik része a közös munkára, szakmai konferenciára és közös kiadványra összpontosul. Kóspallagon pomológiai kiadvány készül, melyben a helyi tájfajtákat gyűjtik össze. Ipolyszakálloson pedig a régi, hagyományos ételek receptjeit gyűjtik össze egy kiadványba. A kiadványok a határ menti térség lakosságának tudásbővítésére szolgálnak majd.

Kóspallagon valósul meg a gyümölcsész nap, ahol a két szűkebb régió termelői szakmai konferencián vesznek részt, ahol szó lesz a gyümölcstermelés mellett a feldolgozásról is, valamint a régióban fellelhető, gyűjthető gyógynövényekről és azok feldolgozásáról is, termékbemutatóval egybekötve. A rendezvény célja a tapasztalatcsere, regionális márkanév kialakításának szorgalmazása.

További együttműködés a projekt keretében megvalósuló, iskolák közti nyári gyermektábor, ahol a két község diákjai töltik aktívan a szünidőt egy héten át Ipolyszakálloson.

Mindkét településen megrendezésre kerül egy-egy kulturális rendezvény, ahol a régiók lakossága vesz részt. A kóspallagi rendezvény kapcsolódik az Ipolyfeszt rendezvénysorozathoz. Sportrendezvény pedig Kóspallagon valósul meg.

A két község képviselő testületének szakmai megbeszélése zárja a projektet zárókonferencia keretében.

A projekt aktivitásaival lényegesen emelkedik a két intézmény együttműködésének színvonala, amit a további években is szeretnének legalább ezen a szinten megtartani, vagy tovább bővíteni.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kisprojekt Alap támogatásával valósul meg.

 

slogan

www.skhu.eu                                                                                                      https://rdvegtc-spf.eu/