Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

kúpno-predajná zmluva

Predaj TV

75,00 EUR

Obec Ipeľský Sokolec

Mária Horvátová

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

537,60 EUR

IURA EDITION spo.s r.o.

Obec Ipeľský Sokolec

dodatok č. 3

Dodatok č. 3 k Úver. zmluve č. 71730-2011

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Ipeľský Sokolec

poskytování verejných služieb

Orange OA + Tab10

0,00 EUR

Orange

Obec Ipeľský Sokolec

kúpna zmluva

Kupna zmluva Gazikova

5 000,00 EUR

Jana Gažíková

Obec Ipeľský Sokolec

Projekt "Vzdelávaj sa"

Projekt "Vzdelávaj sa"

14 245,00 EUR

Ministerstvo podnohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Ipeľský Sokolec

Z M L U V A o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo: 233/2013

III. tábor pri Ipli

1 000,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Ipeľský Sokolec

Zmluva o dodávke tovaru

Zmluva na dodanie tovaru

0,00 EUR

Mgr. Attila Gyürky - ATIMI

Obec Ipeľský Sokolec

Dodatok

Dodatok k zmluve Gazikova

0,00 EUR

Jana Gažíková

Obec Ipeľský Sokolec

Mandátna zmluva - Bliss

Mandátna zmluva - Bliss

0,00 EUR

Obec Ipeľský Sokolec

BLISS A.L., s.r.o.

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskyt. služby - 4.3.4 - BLISS

0,00 EUR

BLISS A.L., s.r.o.

Obec Ipeľský Sokolec

Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb

Zmluva Web Aplik Geosense

0,00 EUR

Geosense SK s.r.o.

Obec Ipeľský Sokolec

zmluva o spolupráci

Zmluva ZŠ - Fresco

0,00 EUR

Fresco s.r.o.

Obec Ipeľský Sokolec

Dohoda č. 12/$52/2014/SR UPSVaR LV - Ip.Sokolec

Dohoda č. 12/$52/2014/SR UPSVaR LV - Ip.Sokolec

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Ipeľský Sokolec

Zmluva Zlate stranky

Zmluva Zlate stranky

0,00 EUR

MEDIATEL spol. s r.o.

Obec Ipeľský Sokolec

Zámenná zmluva

Zamenna zmluva Gasparik

0,00 EUR

Obec Ipeľský Sokolec

Gasparik

dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 16/3/2009

Proj Ver_Osvetl Dodatok č.1 Elmont Sahy

0,00 EUR

ELMONT PLUS, spol. s r.o.

Obec Ipeľský Sokolec

Darovacia-zmluva

Darovacia-zmluva-Ing-Melicher-20-10-2014

0,00 EUR

Ing. Štefan Melicher

Obec Ipeľský Sokolec

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva-Ing-Németh-22-10-2014

0,00 EUR

Ing. Arpád Németh

Obec Ipeľský Sokolec

Zrnluva o poskytovani sluZieb - v oblasti IT spriva poditaEovej siete.

Sevenet-ipelsky-sokolec + dodatok

0,00 EUR

SEVENET s.r.o.

Obec Ipeľský Sokolec

Darovacia-zmluva

Darovacia-zmluva-Fazekašová-11-11-2014

0,00 EUR

Fazekašová, Némethová, Torma

Obec Ipeľský Sokolec

Zmluva o revolvingovom úvere

VUB Revolving uver

0,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Ipeľský Sokolec

Nájomná zmluva

Najomna zmluva Agroland Pozemky-cesty

0,00 EUR

Obec Ipeľský Sokolec

Agroland Ipel, s.r.o.

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO

0,00 EUR

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Obec Ipeľský Sokolec

10.06.2016

Z M L U V A o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo: 432/2016

432/2016

1 000,00 EUR

Obec Ipeľský Sokolec

Úrad vlády Slovenskej republiky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: