Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.05.2023

dodatok č. 1

dodatok č.1/2023

Neuvedené

MIKONA plus, s.r.o.

Obec Ipeľský Sokolec

26.04.2023

dodatok

Ddodatok č.1

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Ipeľský Sokolec

26.04.2023

zmluva o dielo č.2

zmluva o dielo č. 2

1 000,00 EUR

INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Ipeľský Sokolec

14.04.2023

Zmluva o dielo

zmluva o dielo č. 3

500,00 EUR

SOLARPARK Komárno, s.r.o.

Obec Ipeľský Sokolec

12.04.2023

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou MOS obci

Dohoda č.:23/15/054/166

0,00 EUR

Obec Ipeľský Sokolec

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

07.04.2023

dodatok č.1 k zmluve o dielo č.2

dodatok č.1

Neuvedené

INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Ipeľský Sokolec

28.03.2023

Zmluvy o poskytnutí audítorských služieb

1-A

1 500,00 EUR

Ing. Dagmar Horáková

Obec Ipeľský Sokolec

24.03.2023

dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci NP

dohoda č. 23-15-054-85

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Ipeľský Sokolec

10.03.2023

zmluva o bežnom účte

B-3

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Ipeľský Sokolec

10.03.2023

Zmluva o bežnom účte

B-2

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Ipeľský Sokolec

10.03.2023

Zmluva o bežnom účte

B-1

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Ipeľský Sokolec

23.02.2023

dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci NP

dohoda č. 23/15/054/53

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Ipeľský Sokolec

24.01.2023

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: IROP-CLLD-X266-512-003-001

č.1-2023

0,00 EUR

Občianske združenie Ipeľ-Hont

Obec Ipeľský Sokolec

17.01.2023

dodatok

1

0,00 EUR

Tuhársky

Obec Ipeľský Sokolec

16.01.2023

Zmluva o dielo

1/2023

Neuvedené

INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Ipeľský Sokolec

11.01.2023

dodatok č. 1

dodatok č. 1 ku KZ zo dňa 20.10.2022

814,50 EUR

František Horváth, Ing.

Obec Ipeľský Sokolec

20.12.2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

-/2022

100,00 EUR

Obec Ipeľský Sokolec

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

19.12.2022

dodatok č. 1

dodatok č.1

0,00 EUR

Obec Ipeľský Sokolec

Úrad vlády Slovenskej republiky

29.11.2022

dodatok č. 1

dodatok č.1/2022

Neuvedené

MIKONA plus, s.r.o.

Obec Ipeľský Sokolec

04.11.2022

kúpna zlmuva

/2022

120,00 EUR

Obec Ipeľský Sokolec

Okresné stavebné a bytove družstvo Levice

26.10.2022

zmluva o poskytnutí FP

IROP-CLLD-X266--512-003-001

23 998,76 EUR

Obec Ipeľský Sokolec

Občianske združenie Ipeľ-Hont

11.10.2022

kúpna zmluva

KZ č.HF/2022

1 359,00 EUR

František Horváth, Ing.

Obec Ipeľský Sokolec

20.09.2022

dodatok k zmluve

dodatok ku ZoKU č.1

0,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Ipeľský Sokolec

16.09.2022

Kúpna zmluva

-

181,80 EUR

Tuhársky

Obec Ipeľský Sokolec

12.09.2022

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pre národný projekt "Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza ITMS2014+: 312051Y212-365/2022

365/2022

Neuvedené

Obec Ipeľský Sokolec

Úrad Vlády SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: