Obsah

Späť

Oznam

OZNAM

 

Vo veci súdneho sporu vedenom na Okresnom súde Levice 

Pre žalovaného:     Peter Adamec, ml., Ipeľský Sokolec 0

 

Oznamujeme účastníkovi konania: Peter Adamec, 

 

Že sa mu doporučuje súdna písomnosť na adresu obce, v ktorej je bezdomovcom.

Zásielku si môže prevziať na Obecnom úrade.

Vyvesené: 5. 10. 2022

Dátum zvesenia: 21. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť