Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Ipeľský Sokolec
Obec
Ipeľský Sokolec
Ipolyszakállos
Község

VII. Ľudovo-umelecký tábor pri Ipli

VII. Ľudovo-umelecký tábor pri Ipli

Dátum realizácie : 17.07.-21.07.2017

Cieľom je zvýšenie záujmu mladých ľudí o kultúrne dedičstvo regiónu a dosiahnutie spoluúčasti mládeže na jeho zachovaní. Oboznámenie účastníkov s tradičnými remeslami a zvyšovanie ich zručnosti v daných remeslách. Zachovanie a propagácia ľudového hudobného nástroja - citari, rozšírenie pohybového registra účastníkov, upevnenie národného povedomia u žiakov s materinským jazykom maďarským navštevujúcich zš s vyuč. jazykom slovenským v našej obci a v okolitých mestách, rozvíjať ich slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v materinskom jazyku. Umožniť zmysluplné trávenie voľného času, získanie pozitívnych zážitkov a nadviazanie nových priateľstiev. Cieľovou skupinou sú žiaci základných a stredných škôl ako aj občania regiónu, ktorí majú záujem o ľudovú kultúru.

 

Vzbudenie a udržanie záujmu účastníkov o tradície a zvyklosti Poiplia. Udržanie a zvýšenie úrovne činnosti existujúcej citarovej skupiny. Členovia folklórneho krúžku si prehĺbia a upevnia svoje znalosti. Očakávame rozvoj tvorivosti cieľovej skupiny. Účastníci využijú získané zručnosti pri vystúpeniach v okolitých dedinách, na podujatiach obce a na školských akciách. Žiaci z okolitých škôl využijú získané zručností v rámci krúžkovej činnosti na svojich ZŠ. Zvýši sa úroveň komunikácie žiakov navštevujúcich zš s vyučovacím jazykom slovenským v materinskom jazyku.

Dátum realizácie : 17.07.-21.07.2017

Realizáciu projektu podporil  Úrad vlády Slovenskej republiky , Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Dátum vloženia: 17. 7. 2017 13:26
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 10. 2023 13:27
Autor: