Navigácia

Obsah

História

 

Ipeľský Sokolec - KostolIpeľský Sokolec je obec na Slovensku v okrese Levice. Leží vo východnej časti Podunajskej nížiny na nive a terasách Ipľa. Písomne je obec doložená v roku 1232 - 37, a v roku 1386 sa uvádza pod názvom Sakalos. Vznikla ako osada kráľ. sokoliarov. V roku 1387 ju daroval kráľ Žigmund Ladislavovi zo Šároviec, v roku 1437 zálohoval Žigmundovi Čechovi.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Od 18. storočia tu bol veľkostatok s chovom plemenných oviec, dobytka a koní. V roku 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku.

Obec má výborné podmienky pre rozvoj turizmu a agroturistiky.