Navigácia

Obsah


 

VOĽBY 2019 – VÁLASZTÁSOK 2019

 

VOĽBY PREZIDENTA SR – A Szlovák Köztársaság elnökének választása

 

I. kolo – I. kör:         16.marec 2019 – 2019. március 16.

II. kolo – II. kör:       30. marec 2019 – 2019.március 30.

 

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU – EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS 2019

 

25. május 2019 – 2019. május 25.

 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie -

Elektronikus posta címe a választási bizottsági tag vagy póttag delegálására

 

obecsokolec@gmail.com

 

Webové sídlo obce – a község web-oldala:

 

www. ipelsky-sokolec.sk

 

 

……………………………………………………………………

 

 

 

Termín zvozu komunálneho odpadu 4. štvrťrok

Október 2018: 5., 12., 19., 26.

November 2018: 2., 9., 16., 23., 30.

December 2018: 7., 14., 21., 28.

 

A kommunális hulladék elszállításának időpontjai a

4. negyedévben

2018. október: 5., 12., 19., 26.

2018. november: 2., 9., 16., 23., 30.

2018. december: 7., 14., 21., 28.

 

 

Termín zberu separovaného odpadu v 4. štvrťroku:

15. október 2018 – pondelok

14. november 2018 – streda

17. december 2018 - pondelok

 

Az osztályozott hulladék elszállításának időpontja az

4. negyedévben:

2018. október 15 – hétfő

2018. november 14 - szerda

2018. december 17 - hétfő

Oznámenie verejnosti

Typ: ostatné
Oznámenie verejnosti

Obec Ipeľský Sokolec oznamuje začatie konania vo veci výrubu stromov,vydané podč.j. 675/2014-Ip.Sokolec zo dňa 3.11.2014 pre Stanislava Kubuša, bytom Nitra, Výstavná 5. Jedná sa o výrub 2 ks ihličnanov na pozemku KN C parc.č. 313/1 v k.ú. Ipeľský Sokolec.

Lehotna na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82, ods. 3, zák.č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, sa určuje do 18.11.2014.


Vytvorené: 26. 10. 2016
Posledná aktualizácia: 26. 10. 2016 22:05
Autor: