Navigácia

Obsah

Základná škola Ipeľský Sokolec

Na tejto škole sa realizuje

projekt:

Názov projektu: „Inkluzívne štúdium“
 

Kód projektu: 312010M342
 

Trvanie projektu: 09.2018 – 08.2020

Typ projektu: dopytovo- orientovaný

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Jeho poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky